bel ons op 0800-2457826

ADVOCAAT WMO

juridische hulp bij wmo geschillenWMO aanvraag afgewezen of gewijzigd?

Onze ervaren advocaten staan u graag bij met de behandeling van geschillen over de WMO

Heeft u langdurige zorg en/of maatschappelijke ondersteuning nodig, dan kunt u aanspraak maken op diverse voorzieningen die (voornamelijk) geregeld zijn in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is de partij die uw zorg- en/of hulpaanvraag in behandeling neemt. Ook kan het CIZ een indicatie afgeven.  Komt u er met de gemeente ofwel het CIZ niet uit? Is uw WMO-aanvraag bijvoorbeeld afgewezen of heeft u een indicatie ontvangen waar u het niet mee eens bent? Wij helpen u graag bij problemen met de WMO-afwijzing, de WMO- of CIZ-indicatie of de afwijzing van uw persoonsgebonden budget.

In de regel ontvangt u een besluit waarin uw recht wordt gewijzigd/vastgesteld. U heeft dan zes weken de tijd om daarop te reageren met een bezwaarschrift of met een beroepschrift bij een procedure voor de betreffende rechtbank. Onze advocaten hebben ruime ervaring in procederen in het bestuursrecht, waar ieder besluit van de gemeente / het CIZ onder valt. We gebruiken die kennis graag in uw zaak, en adviseren u omtrent de verder te nemen stappen. In de meeste gevallen kunnen onze advocaten u pro deo bijstaan.Veelvoorkomende

WMO-problemen


  • (minder) huishoudelijke hulp;
  • afwijzing aanpassing van de woning;
  • afwijzing / inperking hulp bij vervoer;
  • afwijzing / inperking dagbesteding;
  • afwijzing / inperking (buitenshuis) opvang;
  • afwijzing / intrekking hulpmiddelen (rolstoel, rollator, traplift etc.).


Voor hulp bij geschillen in de voornoemde gevallen, kunt u contact opnemen met onze evaren (pro deo) advocaten.


Afwijzing hulpaanvraag

Als de hulpaanvraag is afgewezen, dan wordt u tegenwoordig door het CIZ / de gemeente geadviseerd om eerst een gesprek aan te gaan, alvorens u bezwaar instelt. Daardoor loopt u het risico dat de zeer korte termijn om bezwaar in te stellen verstrijkt. Na het verstijken van de bezwaartermijn, staat het besluit onherroepelijk vast en kunt u deze niet meer in rechte betrekken (oftewel: u kunt het besluit niet meer 'aanvechten').

Wij adviseren u derhalve om bij een afwijzend besluit ofwel een herzieningsbesluit altijd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een (pro deo) advocaat.